Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ Σ.Σ.Ε


ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.       Λιμενεργάτες

Α) Κουμάντα – Εναερήτες
·         Βασικό μεικτό ημερομίσθιο70X22=1540
·         επίδομα επικινδυνότητας 20%=308
·         Eργασία Σαββάτου : 3 Σάββατα x19,5(30% του ημερομισθίου)=63
·         Εργασία Κυριακής  : 3 Κυριακές x 48,75 (75% ημερομισθίου)=157,5
·         Εργασία Νύχτας: 5 χ 16,25 (25% ημερομοσθίου)=87,5
ΣΥΝΟΛΟ:
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:  2156
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ: 2156+87,5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Επειδή στους 3 μήνες ο ένας  είναι με δύο νυχτερινές εβδομάδες ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του μισθού του τριμήνου είναι (2156+2156+2243.5)/3=2185,16
 ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 1600 ΕΥΡΩΒ) Παπουτσάκια – Λασαδώροι
·         Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 64€ χ22 =1408
·         επίδομα επικινδυνότητας 20% =281,6
·         Εργασία Σαββάτου: Ομοίως =57,6
·         Εργασία Κυριακής: Ομοίως =144
·         Εργασία Νύχτας: Ομοίως =80
ΣΥΝΟΛΟ:
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:1971,2
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ:1971,2+80=2051,2
M.Ο. 3 Μηνών=1997,8
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑ 1490


2.       Οδηγοί μηχανημάτων έργων
              Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 66€ χ22 =1452
              επίδομα επικινδυνότητας 20% =290,4
              Εργασία Σαββάτου: Ομοίως =59,4
              Εργασία Κυριακής: Ομοίως =148,5
              Εργασία Νύχτας: Ομοίως =82,5
ΣΥΝΟΛΟ:
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:2032,8
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ:2115,3
M.Ο. 3 Μηνών=2060,3
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 1490


3.       Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Α) Χειριστές γερανογέφυρας
·         Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 92x22= 2024
·         επίδομα επικινδυνότητας 20% =404,8
·         επίδομα εργασιών σε κύτος 10% =202,4
·         Εργασία Σαββάτου :82,8
·         Εργασία Κυριακής:207
·         Εργασία Νύχτας:115

ΣΥΝΟΛΟ:
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 3036
·         ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ : 3141
Μ.Ο. 3 Μηνών=3071
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 2100


Β) Χειριστές λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων
    (RMG, RTG, ΟΣΜΕ, πεντάτονα)
  
              Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 92€x22= 2024
              επίδομα επικινδυνότητας 20% =404,8
              Εργασία Σαββάτου :82,8
              Εργασία Κυριακής:207
              Εργασία Νύχτας:115
ΣΥΝΟΛΟ:
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2833,6
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ : 2998,6
Μ.Ο. 3 Μηνών=2888,6
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 1950


4.       Βοηθοί χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Α) Βοηθοί χειριστές γενανογέφυρας
              Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 82,5€x22= 1815
              επίδομα επικινδυνότητας 20% =363
              επίδομα εργασιών σε κύτος 10% =181,5
              Εργασία Σαββάτου :74,25
              Εργασία Κυριακής:185,625
              Εργασία Νύχτας:103,125

ΣΥΝΟΛΟ:
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2722,5
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ : 2825,625
Μ.Ο. 3 Μηνών=2756,875
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ 1850


Β) Βοηθοί χειριστές λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων
              Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 82,5€x22= 1815
              επίδομα επικινδυνότητας 20% =363
              Εργασία Σαββάτου :74,25
              Εργασία Κυριακής:184,625
              Εργασία Νύχτας:103,125
ΣΥΝΟΛΟ:
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ : 2541
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ : 2644,125
Μ.Ο. 3 Μηνών=2575,375
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 1720


5.       Χειριστές κλαρκ
              Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 66€ χ22 =1452
              επίδομα επικινδυνότητας 20% =290,4
              Εργασία Σαββάτου: Ομοίως =59,4
              Εργασία Κυριακής: Ομοίως =148,5
              Εργασία Νύχτας: Ομοίως =82,5
ΣΥΝΟΛΟ:
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:2032,8
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ:2115,3
M.Ο. 3 Μηνών=2060,3
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 1490


6.       Εργάτες αποθήκης – φυσικού ελέγχου
              Βασικό μεικτό ημερομίσθιο 45€ χ22 =990
              επίδομα επικινδυνότητας 10% =99
              Εργασία Σαββάτου: Ομοίως =40,5
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ=1129,5
              Εργασία Κυριακής: Ομοίως =101,25
              Εργασία Νύχτας: Ομοίως =56,25
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ :
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:1287
              ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ:1343,25
M.Ο. 3 Μηνών=1305,75Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου