Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ Σ.Σ.Ε


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24 ΜΑΗ 2018
Συνάδελφοι,
                        Με αυτό το ενημερωτικό δελτίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π. θέλει να δώσει επιγραμματικά αλλά ουσιαστικά το σύνολο του διεκδικητικού πλαισίου όπως αυτό ορίζεται μέσα από την Συλλογική Σύμβαση που διεκδικούμε να υπογράψουμε.

Συγκεκριμένα Διεκδικούμε:

1.      Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να υπογραφεί από όλες τις εργοδοτικές πλευρές και συγκεκριμένα από τη ΣΕΠ Α.Ε.,DPORT A.E. καθώς και όλους τους εργολάβους που ήδη συνεργάζονται αλλά και πιθανόν και όσους μελλοντικά συνεργαστούν καλύπτοντας έτσι όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται με οποιαδήποτε μορφή  απασχόλησης εντός τω προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ

2.      Όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ να ενταχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

3.      Όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν να απασχολούνται με πλήρη απασχόληση και να είναι αορίστου χρόνου

4.      Να δοθούν αυξήσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στις προτάσεις τις οποίες ήδη έχουμε κοινοποιήσει σε όλους τους συναδέλφους

5.      Να έχουμε διάλειμμα 30 λεπτών το οποίο θα πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο

6.       Οι ημέρες αργίας των εργαζομένων ορίζονται ως εξής: Η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνια, η Καθαρή Δευτέρα, η 25η Μαρτίου, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Κυριακή του Πάσχα, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές

7.      Φορτοεκφορτωτικές εργασίες εμπορευματοκιβωτίων δεν εκτελούνται:

Καθ’ όλες τις βάρδιες στις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτομαγιάς και       της Κυριακής του Πάσχα
.
Τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο από ώρα 19.00 μμ έως το πέρας της βραδινής βάρδιας.

Την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από ώρα 19.00 μμ έως το πέρας της βραδινής βάρδιας. 

Σχετικά με την πέραν του κανονικού εβδομαδιαίου ωραρίου εργασία σε ημέρες αργίας, Σαββάτου και Κυριακής, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.    

8.      Οι ομάδες εργαζομένων φορτοεκφόρτωσης στους προβλήτες του λιμένος (πόστα) απαρτίζονται υποχρεωτικά σε πάγια βάση από (5) πέντε κατ’ ελάχιστον εργαζόμενους.

9.      Η υπερωρία να αμείβεται με 50 %προσαύξηση επί του ημερομισθίου

10.  Αποκλείεται η απασχόληση ανειδίκευτου προσωπικού

11.  Οι πραγματοποιούμενες μελλοντικά προσλήψεις από τον εργοδότη για την κάλυψη των αναγκών εργασίας θα γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς στην εκτέλεση καθηκόντων καβοδεσίας, παπουτσάκια,  πρόσδεσης και «lashing» των εμπορευματοκιβωτίων, χειρισμού ανυψωτικών μηχανημάτων και ασφαλούς οδήγηση .

            Ο εργοδότης προβαίνει στην πλήρη κάλυψη των δαπανών για απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων του, στο πλαίσιο της ορθής τήρησης των αρχών υγιεινής και ασφάλειας στον λιμένα και της διασφάλισης της νόμιμης εγγραφής τους στο Μητρώο φορτοεκφορτωτών.

 Ο εργοδότης   σε   συμφωνία  με   το   σωματείο «Ένωση Εργαζομένων   στη  Διακίνηση  Εμπορευματοκιβωτίων  στις  Προβλήτες  του  Πειραιά» υποχρεούται  να   εξασφαλίζει  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό και  ρουχισμό  για  όλους  τους  εργαζόμενους, σύμφωνα  με  τους  κανόνες  υγιεινής  και ασφάλειας.  

12.  Να συσταθούν επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειάς

13.  Να υπογραφεί Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας για τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου